Avdelningar

I Saltsjöbadens Sjöscoutkår finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas ålder. I vår kår finns förnärvarande 5 avdelningar som är fördelade på två Spårar-, en Upptäckar-, en Äventyrar- och en Utmanaravdelning. Dessutom finns en Ledarpatrull.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan.

Vi är ca 170 scouter i kåren. Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi är oftast utomhus. Vill du gå med i en avdelning, kontaktar du respektive avdelningsledare.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.