Om Saltsjöbadens Sjöscoutkår

Saltsjöbadens Sjöscoutkår är en av Sveriges äldsta scoutkårer. Vi startade redan 1911, bara 4 år efter att Robert Baden-Powell grundade scoutrörelsen i England. Vi har således funnits i Saltsjöbaden i över 100 år! Idag finns det ca 70 000 scouter i Sverige. Ca 200 av dem finns i Saltsjöbaden. I hela världen finns det 50 miljoner scouter.

Varför scouting?

Scoutingens huvudsakliga mål är att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sig själva, som individ och i grupp. Scouting handlar om att vara delaktig och ta ansvar, där man lär genom erfarenheterna från att göra – själv eller tillsammans med sin patrull. Scouting ska bidra till att göra unga människor redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer. På så sätt hjälper scouting till att göra dem självständiga och ge dem makt över sina egna liv. På köpet får de många spännande, roliga erfarenheter och praktiska färdigheter som kommer bidra till att deras vistelse till sjöss, i skog och mark, alltid blir en härlig upplevelse – oavsett väder!

Scouting handlar om ledarskap

Scouting handlar om ledarskap. Vi gör unga redo för livet – bl a genom att lära unga att leda sig själv och andra genom de uppgifter och utmaningar som patrullen får. Scouterna har en lång tradition av ledarskapsutveckling. Scouting är till för unga och ska ledas av unga. Alla scouter erbjuds möjligheten att gå ledarskapsutbildningar i Scouternas regi. Inom Scouternas Riksförbund finns ett stort utbud av utbildningar med olika profiler och för olika åldrar, från ca 13 år och uppåt.

Vad gör Saltsjöbadens Sjöscoutkår?

Saltsjöbadens Sjöscoutkår bedriver verksamhet för scouter i åldrarna 8 år och uppåt. Vår verksamhet riktar sig till alla barn och ungdomar som är nyfikna på friluftsliv, naturen och segling. Vi har inget pojk- eller flicklag. Vi har ingen avbytarbänk. Havet, skärgården och skogen är vår spelplan och tillsammans skapar vi utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi är schyssta kompisar.

Eftersom vi är sjöscouter är vår verksamhet starkt inriktad på segling och traditionellt sjömanskap.

Under höst och vinter bedriver scouterna ett aktivt friluftsliv i skog och mark.  Våra scouter ställs inför upplevelser och utmaningar som många annars aldrig skulle få möjlighet att ta del av. I den lilla gruppen, patrullen, får de förståelse för hur de ska samarbeta för att tillsammans lösa problem och uppgifter. Tillsammans tar de sig an utmaningar och inser att de kan göra saker som de aldrig trodde att de kunde eller vågade göra.

Saltsjöbadens Sjöscoutkår är knuten till Scouterna Riksorganisationen. Det innebär bl a att verksamheten inte bedrivs utifrån någon religiös eller politisk inriktning.

Hur gör vi?

Saltsjöbadens Sjöscoutkår arbetar utifrån en väletablerad pedagogisk metod där den personliga utvecklingen står i centrum – Scoutmetoden. Ibland beskrivs metoden som världens mest spridda system för personlig utveckling och ledarskap. Arbetssättet användes redan av Robert Baden-Powell och har utvecklats sedan dess. Idag utgör Scoutmetoden grundstenarna för scoutverksamhet runt om i världen. Metoden används i alla våra scoutaktiviteter och består av sju delar.

Läs mer om Scoutmetoden här: