Ledarpatrullen

Ledarpatrullen är obligatorisk för alla ledare. Passiva ledare, föräldrar och hang-arounds är också välkomna. Ledarpatrullen ska ha regelbundna möten varje termin som genomförs precis i samma anda som vi försöker lära våra scouter. Ledarpatrullen planerar och genomför scoutkårens operativa verksamhet som bedrivs ute på avdelningarna.

Ledarpatrullen identifierar och tillgodoser de behov som finns för att uppfylla de förväntningar vi har på vårt eget engagemang. Dessa behov handlar bl a om Båtar & Hamnen, Örnboet, Briggen, Material, Kårmedlemsutveckling, Kårutbildning, Aktiviteter & Arrangemang och HR.

Med välplanerade aktiviteter tar Ledarpatrullen hjälp av våra scouters föräldrar som förväntas rycka in till tjänstgöring när Ledarpatrullen kallar på dem.

Ledarpatrullen