Så här får du inloggningsuppgifter till ditt epostkonto

Scoutkåren kommunicerar huvudsakligen med epost. Alla som är engagerade som ledare eller funktionär tilldelas ett epostkonto i scoutkårens domän @saltsjobadenscout.se.

Epostadress samt individuellt lösenord används även för att logga in på Google Drive där kårens gemensamma resurser finns.

Kontakta den person inom scoutkåren som administrerar epostkonto och Google Drive så får du hjälp med inloggningsuppgifter.

 

Varför använder vi Google G Suite i vår verksamhet?

 • Vi får obegränsad mängd e-postkonton för all “personal”
 • Det är enklare för scoutkåren att dela ut mailadresser till våra ledare/funktionärer än att hålla reda på allas privata och jobbrelaterade mailadresser.
 • Vi får en egen domän med organisationens namn – @saltsjobadenscout
 • Det ser snyggt och prydligt ut när vi använder mail med egen domän.
 • Vi kan lagra filer i molnet. 30 GB lagringsutrymme per konto i Gmail och Google Drive
 • Vi lagrar allt på ett ställe istället för att sprida ut det på alla ledare och funktionärers datorer.
 • Vi hjälper våra efterträdare att inte behöva upptäcka hjulet igen.
 • En stor del av dagens skolor använder Google. Eleverna, d v s våra scouter och våra efterträdare, vet hur man använder det.

Dessutom får vi tillgång till alla andra verktyg i G Suite: Dokument, Kalkylark, Formulär, Kalendrar, Hangouts mm mm. Det innebär att vi kan:

 • Samarbeta med kollegor i realtid kring terminsprogram, mötesagendor och mycket annat via t ex Google Dokument.
 • Genomför enkätundersökningar, utbildningsbedömningar och anmälningar till evenemang, hajker, läger via Google Formulär. All info sammanfattas i Kalkylark.
 • Hantera möten och aktiviteter i Google Kalender
 • Övervaka gruppdiskussioner och distributionslistor via Google Grupper
 • Ha videokonferens med upp till 15 deltagare åt gången på datorn eller en mobil enhet – verktyg för ljud- och skärmdelning ingår
 • Kostnadsfri support dygnet runt, via telefon, chatt eller e-post
 • Arbeta online i en modern webbläsare – ingen maskinvara, inga uppdateringar
 • Säker åtkomst till data från mobila enheter

Vad händer med ditt konto när du slutar i scoutkåren?

Ditt konto finns kvar under en övergångpseriod. Därefter avvaktiveras det och dina filer i “Min enhet” raderas. Finns det filer som scoutkåren har användning av bör du därför flytta dem till mappstrukturen i “Saltsjöbadens Sjöscoutkår” på Drive.