Scouthamnen

Alldeles i slutet av Vårgärdsvägen ligger Scouthamnen. I den skyddade viken har Saltsjöbadens Sjöscoutkår haft sina båtar sedan i mitten av 40-talet. Vår sjöbod är från 40-talet men en ny och rejäl brygga byggdes 2008. Här har vi gott om plats för våra sju Avantibåtar, en Maxi 77, två kajaker och en följebåt. Vi seglar fr o m första veckan i maj till sista veckan i september. Båtarna vinterförvaras på Svärdsövarvet.

Här ligger Scouthamnen.