Avanti

 

Kåren har sju Avanti som används flitigt inom sjöverksamheten.

Avantisarnas namn och segelnummer:

Ejdern 9

Lommen 12

Tärnan 138

Truten 149

Skraken 157

Doppingen 247

Måsen 270

I vanliga fall så använder vi bara sex Avanti i verksamheten vilket ger oss möjlighet att jobba med större underhåll.

Just nu så står Tärnan uppe vid Briggen för större reparation av sin kölen.