Ledarutbildningar – ett sätt utvecklas som person och som ledare

 

Saltsjöbadens Sjöscoutkår försöker jobba aktivt med att utbilda våra medlemmar, både våra scouter och vuxna ledare. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla växa, både barn och vuxna. Barn och unga växer av utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter. Att leda den här verksamheten är i sig utvecklande och utmanande. Men, för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns scoututbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Du som är ledare i Saltsjöbadens Sjöscoutkår behöver inte själv betala kursavgifterna. Det gör scoutkåren.

Trygga Möten – en obligatorisk utbildning för alla ledare i scoutkåren

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouterna vill att det inte ska finnas några övergrepp i samhället. Genom arbetet med Trygga Möten rustar Scouterna ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Läs mer om Trygga Möten »

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Leda scouting

Leda scouting är också obligatorisk för alla ledare i scoutkåren. Här kan du själv välja format efter hur mycket tid du kan investera i utbildningen just nu. Det viktigaste är att du går Leda scouting under ditt första år som ledare.

Utbildningen Leda scouting lär dig om Scouternas program och du får förståelse för vad ledarskap i Scouterna innebär. Efter denna utbildning kan du själv välja hur du vill utvecklas.

Leda scouting har stort fokus på att skapa verksamhet och ger dig:

 

  • Förståelse för vad som gör scouting till scouting
  • Kunskap om hur du planerar ett möte
  • Förståelse för vad ett ledarskap baserat på Scouternas värderingar innebär, och hur det ger ett stödjande och lyssnande ledarskap
Leda scouting finns i två olika upplägg

 

Leda scouting 12 tim. Ger möjlighet till att ”göra”scouting.

Leda scouting – i korthet 6 tim. Ger möjlighet till att förstå scouting.

Målgrupp: Nya ledare eller andra i rörelsen som vill lära sig om
Scouternas program

Leda scouting-kurser i utbildningskatalogen »

Leda avdelning

Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet. Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting.

Utbildningen ger dig:

  • Kunskap i att planera verksamhet över hela terminen eller året utifrån Scouternas program
  • Grundläggande kunskap i att leda och utveckla ett ledarteam
  • Grundläggande kunskap i att skapa verksamhet för alla barn oavsett funktionsvariationer
  • Förståelse för hur du skapar en öppen och inkluderande verksamhet utan kränkningar och på normkritisk grund

Målgrupp: Ledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam

Omfattning: 32 tim

Leda avdelning-kurser i utbildingskatalogen »

Treklöver Gilwell

Treklöver Gilwell är soutrörelsense kvalificerade ledarutbildning. Ta chansen att reflektera kring ditt ledarskap och utvecklas som ledare. Vänder sig till dig som har varit scoutledare i minst två år och har genomgått Scouternas grundläggande ledarutbildning eller motsvarande. För att delta bör du vara minst 23 år.

Utbildningen ger dig möjlighet till reflektion kring och utveckling av ditt ledarskap. Fokus ligger på hur du får dina scouter att växa genom din egen personliga utveckling. Du får träffa andra scoutledare från hela landet och delta i en utbildning där du får uppleva scoutmetoden i praktiken.

Under en längre period får du träffa andra engagerade scoutledare och du har möjlighet att diskutera scoutverksamhet ur nya perspektiv. Du får dessutom en personlig handledare som stöttar dig när du arbetar med utveckling på hemmaplan.

Treklöver Gilwell-kurser i kurskatalogen »

 

Ännu fler utbildningar hittar du här:

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. »